Яндекс.Метрика

KONKURSI - Konkursu nolikumi

Jauniešu mūzikas grupu festivāls-konkurss "Boldsound"
Bolderājas Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrību rīko Jauniešu mūzikas grupu festivālu-konkursu "Boldsound"
Norises vieta: Bolderājas Mūzikas un mākslas skolā, Rīgā, Stūrmaņu iela 31.
Norises laiks: 2018. gada 2. jūnijā.
Konkursa dalībnieki: Profesionālās ievirzes, interešu un vispārizglītojošo iestāžu instrumentālie un vokāli instrumentālie ansambļi, kuri muzicē mūsdienu ritma mūzikas stilos.
Konkursa nolikums >>>
Pieteikuma lapa >>>

II Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss Flautas spēles audzēkņiem
Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Stopiņu novada Domi un Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrību BUMMS 2018. gada 9. maijā rīko Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas skolu audzēkņu konkursu Flautas spēlē.
Norises vieta: Ulbrokas kultūras nams, Institūta ielā 1, Ulbroka, Stopiņu novads.
Konkursa dalībnieki:Konkursā var piedalīties Latvijas mazpilsētu un lauku mūzikas skolu audzēkņi vecumā no 9 līdz 16 gadiem (ieskaitot), kuri sagatavo konkursā paredzēto programmu.
Konkursa nolikums >>>
Pieteikuma lapa >>>

III komponista Alvila Altmaņa dziesmu konkurss „Ulbrokas vālodzīte” 2018
Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Stopiņu novada Domi un Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrību BUMMS 2018. gada 20. aprīlī rīko Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas skolu audzēkņu konkursu Dziedāšanā.
Norises vieta: Ulbrokas kultūras nams, Institūta ielā 1, Ulbroka, Stopiņu novads.
Konkursa dalībnieki: Konkursā var piedalīties visi Latvijas Mūzikas skolu audzēkņi vecumā no 8 līdz 15 gadiem (ieskaitot), kuri sagatavo konkursā paredzēto programmu.
Konkursa nolikums >>>
Pieteikuma lapa >>>


Bērnu kora dziesmu jaunrades konkurss "Kas mēs bijām, būsim, esam"
Šis nolikums nosaka kārtību, kādā notiek dziesmu jaunrades konkurss “Kas mēs bijām, būsim, esam” bērnu koru izpildījumam a cappella (bez pavadījuma) no 2016. - 2019. gadam. Konkursa mērķi: veidot dzejnieka Ausekļa 170. dzimšanas dienas svētku repertuāru, rosināt jaunos komponistus radīt saturīgas, latviskas dziesmas korim, veicināt Latvijas mūzikas skolu bērnu koru attīstību. Konkursu rīko un finansē Alojas novada dome.
Konkursa darbu iesniedz Alojas novada domē ar pasta sūtījumu līdz 31. janvārim (pasta zīmogs):
2017. gadā – oriģināldziesmu;
2018. gadā - latviešu tautas dziesmas apdari;
2019. gadā – oriģināldziesmu.
Konkursa nolikums >>>

Arvīda Žilinska VI Starptautiskais jauno vokālistu konkurss
Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skola sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību 2018. gada 16. februārī rīko Arvīda Žilinska VI Starptautisko jauno vokālistu konkursu. Konkursa norises vieta Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skola, Brīvības iela 198, Jēkabpils, LV 5201. Konkursā var piedalīties mūzikas skolu profesionālās ievirzes audzēkņi vecumā no 6 – 15 gadiem.
Konkursa nolikums >>>

Populārās un džeza mūzikas dziedātāju konkurss "Dziesmu putenis"
Konkursu organizē: Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola sadarbībā ar Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas atbalsta biedrību.
Konkursa norises vieta un laiks: 2018. gada 16. februārī plkst. 11:00 Vidzemes koncertzāles "Cēsis" Kinozālē.
Konkursa dalībnieki: Latvijas Mūzikas skolu profesionālās ievirzes programmu un Mūzikas vidusskolu audzēkni.
Konkursa nolikums >>>
Pieteikuma lapa >>>

I Starptautiskā akordeona mūzikas izpildītāju solistu un kolektīvās muzicēšanas konkurss
Konkursu rīko Kokneses Mūzikas skola sadarbībā ar Kokneses novada domi. Konkurss notiks Kokneses novada Kokneses Mūzikas skolas zālē Lāčplēša ielā 7 2018. gada 24. februārī.
Konkursa nolikums >>>

Zemgales reģiona mūzikas skolu I audzēkņu konkurss Vispārējās klavierēs, Klavierēs
Konkursu organizē: Iecavas Mūzikas un mākslas skola.
Konkursa norises vieta un laiks: 2018. gada 8. marts, Iecavas MMS, Iecava, Grāfa laukums 1, LV- 3013.
Konkursa dalībnieki: Konkursā piedalās izglītības programmu Pūšaminstrumentu spēle, Sitaminstrumentu spēle, Stīgu instrumentu spēle, Taustiņinstrumentu spēle- Akordeona spēle un izglītības programmas Vokālā mūzika - Kora klase audzēkņi.
Konkursa nolikums >>>

Starptautiskais Alfrēda Kalniņa jauno vokālistu konkurss
Konkursu organizē: Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola sadarbībā ar Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas atbalsta biedrību.
Konkursa norises vieta un laiks: 2018. gada 9. marts plkst.10.00 Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola, Cēsis, Raunas iela 12 -2, Kamerzāle.
Konkursa dalībnieki: I grupa- Mūzikas skolu audzēkņi (13 — 15 gadi); II grupa- Mūzikas vidusskolu vokālo nodalu audzēkņi (16 — 20 gadi); III grupa- Dziedātāji (21 — 25 gadi) ar akadēmiskās izglītības ievirzi.
Konkursa nolikums >>>
Pieteikuma lapa >>>

V Jāzepa Vītola bērnu un jauniešu koru un vokālo ansambļu konkurss "Lai skan!"
Konkursu rīko Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija un Mūzikas skolotāju katedra. Konkurss notiks Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, Kr. Barona ielā 1, Rīgā 2018. gada 9. un 10. martā. Konkursā aicināti piedalīties bērnu un jauniešu kori un vokālie ansambļi.
Konkursa nolikums >>>

VIII Starptautiskais Brāļu Mediņu jauno pianistu konkurss
Konkursu organizē Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skola sadarbībā ar Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas atbalsta biedrību. Konkurss notiek 2018. gada 10. martā Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolā Rīgā, Kronvalda bulvārī 8. Konkursā var piedalīties jaunie pianisti vecumā līdz 18 gadiem.
Konkursa nolikums >>>

V Starptautiskais Lūcijas Garūtas jauno pianistu konkurss
Konkursu rīko: Siguldas Mākslu skola „Baltais Flīģelis” sadarbībā ar Lūcijas Garūtas fondu un Siguldas novada pašvaldību.
Konkursa norises vieta un laiks: 2018. gada 14. un 15. martā Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”, Šveices ielā 19.
Konkursa nolikums (LV)>>>
Konkursa nolikums (EN)>>>

III Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu audzēkņu klavieru duetu un mazo kameransambļu konkurss - festivāls
Konkursu rīko Nīcas Mūzikas skola. Konkurss norisināsies Nīcas kultūras nama Baltajā zālē (Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV3473) 2018. gada 23. martā.
Konkursa nolikums >>>

Sitaminstrumentu spēles ansambļu konkurss / festivāls "Amber Percussion III"
Konkursu-festivālu organizē: Latvijas sitaminstrumentālistu – pedagogu asociācija, PMAF Mazais bundzinieks, Bolderājas Mūzikas un mākslas skola.
Norises vieta un laiks: Konkurss, meistarklases un tālākizglītības kursi notiek Bolderājas Mūzikas un mākslas skolā (Stūrmaņu iela 31, Rīga) 2018.gada 31. martā.
Konkursa dalībnieki: Konkursā piedalās tikai sitaminstrumentu ansambļi. Pieļaujamais konkursa dalībnieku vecums ir līdz 18 gadiem (ieskaitot).
Konkursa nolikums >>>

XIII Latgales jauno pianistu konkurss Balvos
Konkursu rīko Balvu novada pašvaldība un Balvu Mūzikas skola. Konkurss notiks Balvu Mūzikas skolā 2018. gada 6. aprīlī Konkursā piedalās Latgales reģiona mūzikas skolu audzēkņi
Konkursa nolikums >>>

IX Starptautiskais Jauno mūziķu konkurss VIVA LA MUSICA
Daugavpils kultūras atbalsta biedrība un Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi, ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu rīko konkursu mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu jaunajiem solistiem – instrumentālistiem un vokālistiem.
Konkurss notiks 2018. gada 11.-13. aprīlī Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā.
Adrese – Kandavas iela 2A, Daugavpils, LV-5401, Latvija; telefons – 654 07900, e-pasta adrese – sbdmv@sbdmv.lv, vivalamusica@inbox.lv.
Konkursa nolikums >>>

Noras Novikas IX Starptautiskais Mazās Kamermūzikas konkurss
Konkursa norises vieta: Mārupes Mūzikas un mākslas skola, Latvija, Mārupes novads, Jaunmārupe, Mazcenu aleja 39, LV – 2166
Konkursa norises laiks: 2018. gada 11. - 13. aprīlis.
Konkursa nolikums (LV) >>>
Pieteikuma lapa (LV) >>>
Competition rules (EN) >>>
Registration form (EN) >>>

Jauno vijolnieku, altistu, čellistu konkurss "Baltijas valstīm – 100"
Konkursu organizē: Bolderājas Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrību un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu.
Konkursa norises vieta un laiks: 2018. gada 13. aprīlī, Bolderājas Mūzikas un mākslas skolā, Rīgā, Stūrmaņu ielā 31.
Konkursa nolikums >>>

Kārļa Ferdinanda Amendas Starptautiskais mūzikas skolu stīgu instrumentu individuālo izpildītāju un ansambļu konkurss
Konkursu organizē: Talsu novada pašvaldība. Konkursu rīko Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centrs sadarbībā ar Talsu Mūzikas skolu.
Norises laiks: 2018. gada 14. aprīlī.
Konkursa nolikums >>>

XII Jēkaba Graubiņa Jauno pianistu konkurss
Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Līvānu novada domi rīko XII Jēkaba Graubiņa Jauno pianistu konkursu. Konkurss notiks Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolā 2018. gada 14. aprīlī. Konkursā var piedalīties Latvijas mūzikas skolu profesionālās ievirzes izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle audzēkņi un Latvijas mūzikas vidusskolu 1.- 4. kursa klavieru specialitātes audzēkņi.
Konkursa nolikums >>>


IV Vieglās un džeza mūzikas ansambļu konkurss "Rojas ritmi 2018"
Konkursu rīko Rojas Mūzikas un mākslas skola un atbalsta Rojas novada dome. Konkurss notiks 2018. gada 14. aprīlī. Norises vietas Rojas Mūzikas un mākslas skola (Roja, Rojas novads, Strautu iela 2) un Rojas Kultūras centrs (Roja, Rojas novads, Zvejnieku iela 5).
Konkursā var piedalīties bērnu un jauniešu ansambļi tikai no profesionālās ievirzes izglītības iestādēm (mūzikas skolas) vecumā līdz 18 gadiem.
Konkursa nolikums >>>

Reģionālais konkurss mūzikas literatūrā un solfedžo "Jāzepam Vītolam – 155"
Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola 2018. gada 18. aprīlī rīko reģionālo konkursu mūzikas literatūrā un solfedžo "Jāzepam Vītolam – 155".
Konkursā var piedalīties mūzikas skolu vecāko klašu audzēkņi, sākot ar 5./8. klasi. Katra mūzikas skola izvirza vienu komandu, kas sastāv no 4 – 6 dalībniekiem.
Konkursa nolikums >>>

V Starptautiskais klavierspēles audzēkņu klavieru ansambļu un instrumentālo kameransambļu ar klavierēm konkurss
Konkursu rīko PIKC Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola. Konkurss notiks 2018. gada 18. un 19. aprīlī.
Norises vieta: Liepājas koncertzāles "Lielais dzintars" Kamerzāle (Radio iela 8, Liepāja).
Konkursa dalībnieki: klavieru ansambļi un instrumentālie kameransambļi ar klavierēm.
Pieteikuma lapa >>>
Konkursa nolikums >>>

Latgales reģiona mūzikas skolu akordeonistu – solistu konkurss
Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola 2018. gada 25. aprīlī rīko Latgales reģiona mūzikas skolu akordeonistu – solistu konkursu.
Norises vieta: Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola (Kandavas ielā 2A, Daugavpils).
Konkursa dalībnieki: Katra skola izvirza uz reģionālo konkursu 1 audzēkni no katras klases (iespējams aizvietot ar citas klases audzēkni).
Konkursa nolikums >>>

VIII Starptautiskajam pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu ansambļu un orķestru ritmiskās mūzikas festivāls - konkurss "Vēju ritmi 2018"
PICK Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola 2018. gada 26. aprīlī rīko VIII Starptautisko pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu ansambļu un orķestru ritmiskās mūzikas festivālu - konkursu "Vēju ritmi 2018".
Norises vieta: koncertzāles Lielais Dzintars Lielajā zālē (Liepājā, Radio ielā 8 ).
Festivāla-konkursa nolikums (LV)>>>
Pieteikums (LV)>>>

Положение фестиваля-конкурса (RU)>>>
Заявка на участие (RU)>>>

Competition rules (EN)>>>
Registration form (EN)>>>