Яндекс.Метрика

KONKURSI - Konkursu nolikumi

VI Starptautiskais klavierspēles audzēkņu klavieru ansambļu, instrumentālo kameransambļu ar klavierēm un koncertmeistaru konkurss
Konkursu rīko PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola.
Konkursa norises vieta un laiks: 2019. gada 17. aprīlī Koncertzāles Lielais Dzintars Kamerzālē, Liepājā, Radio ielā 8.
Konkurss notiek trīs kategorijās: Koncertmeistars (klavierpavadījums ilustratoram); Klavieru ansambli 2 - 4 dalībnieki; Instrumentālie kameransambļi ar klavierēm 2 - 6 dalībnieki.
Konkursa nolikums >>>
Pieteikuma forma >>>
Competition regulation >>>
Application form >>>

IV Vislatvijas akordeonistu - izpildītāju konkurss
Konkursu rīko Latvijas akordeonistu asociācija sadarbībā ar Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolu, Z. Ludboržas mūzikas skolu, Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras namu.
Norises laiks un vieta: 2018.gada 10. decembrī Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras namā (Atbrīvošana aleja 97, Rēzeknē). Pieteikumi ir jāiesūta elektroniski līdz 2018.gada 20. novembrim.
Konkursa dalībnieki: Konkursā var piedalīties bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem ieskaitot (uzstāšanās brīdī).
Konkursa nolikums >>>

V Starptautiskais jauno pianistu konkurss "Mūsdienu klasika"
Konkursu rīko Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skola un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.
Konkursa norises vieta un laiks: 2018. gada 6.- 8. decembrī Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolā, Rīgā, Prūšu ielā 13 b.
Konkursa nolikums >>>

Jauno dziedātāju konkurss un Koru un ansambļu konkurss
Festivāla "Sudraba zvani" ietvaros notiks Jauno dziedātāju konkurss un Koru un ansambļu konkurss.
Festivāla organizatori ir Daugavpils pilsētas Dome, Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde, Daugavpils Latviešu Kultūras centrs.
Norises laiks un vieta: 2019. gada 10.-13. janvārī, Daugavpilī.
Festivāla dalībnieki : orķestri, kori, ansambļi un solisti.
Festivāla nolikums >>>

V mazais Augusta Dombrovska konkurss
Konkursu organizē Augusta Dombrovska mūzikas skola.
Norises vieta un laiks: 2019. gada 25.janvārī, Augusta Dombrovska mūzikas skolā, Ziemeļblāzmas ielā 38, Rīgā.
Konkursa noteikumi: Latvijas pašvaldību dibinātās profesionālās ievirzes izglītības mūzikas skolu vijoļspēles, alta spēles un čella spēles izglītības programmas audzēkņi. No izglītības iestādes piedalās ne vairāk kā 4 audzēkņi katrā grupā.
Konkursa nolikums >>>

III Vidzemes novada Mūzikas skolu audzēkņu konkurss Vispārējās klavierēs
Konkursu organizē Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skola.
Norises vieta un laiks: 2019. gada 6. februārī Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolā, Lielvārdē, Dravnieku ielā – 8, LV-5070.
Konkursa noteikumi: Konkursā piedalās visas instrumentu spēles izglītības programmas (0.5 māc. st. ned.) un izglītības programmas Vokālā mūzika – Kora klase audzēkņi (1 māc. st. ned.).
Konkursa nolikums >>>
Konkursa pieteikums >>>

Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu saksofona klašu audzēkņu konkurss
Konkursu organizē Rīgas Saksofonu kvartets sadarbībā ar JVLMA, Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolu un Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolu.
Norises vieta un laiks: 2019. gada 20. februārī Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolā Stabu ielā 10/4 (III un IV grupas dalībniekiem) un 21. un 22. februārī Pārdaugavas mūzikas un mākslas skolā Graudu ielā 59 (I un II grupas dalībniekiem).
Konkursa dalībnieki: Konkursā var piedalīties Latvijas mazpilsētu un lauku mūzikas skolu audzēkņi vecumā no 9 līdz 16 gadiem (ieskaitot), kuri sagatavo konkursā paredzēto programmu.
Konkursa nolikums >>>

II Latvijas mūzikas skolu stīgu instrumentu nodaļas audzēkņu ansambļu konkurss "Rīgas stīgas 2019"
Konkursu organizē: Pāvula Jurjāna mūzikas skola ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstu un Latvijas Simfoniskās mūzikas biedrības atbalstu.
Konkursa norises vieta un laiks: 2019. gada 1. martā Pāvula Jurjāna mūzikas skolā, Baložu ielā 27, Rīgā.
Konkursa dalībnieki: piedalās pašvaldību dibinātās mūzikas izglītības iestādes.
Konkursa nolikums >>>

Instrumentālo un vokāli instrumentālo ansambļu konkurss Competition VENTSPILS GROOVE
Konkursu organizē: Profesionālās izglītības kompetences centrs "Ventspils Mūzikas vidusskola".
Konkursa norises vieta un laiks: Ventspils Kultūras centrā (Kuldīgas ielā 18) 2019. gada 1. martā plkst.12.00
Konkursa dalībnieki: mūzikas skolu profesionālās ievirzes programmu un mūzikas vidusskolu audzēkņi, minimālais dalībnieku skaits ansamblī – 3 audzēkņi, maksimālais – 12 audzēkņi.
Konkursa nolikums >>>

Rīgas pilsētas un Rīgas rajona mūzikas skolu audzēkņu konkurss Vispārējās klavierēs
Konkursu organizē: Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola.
Konkursa norises vieta un laiks: 2019. gada 2. martā, Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolā, Rīgā, Graudu ielā 59.
Konkursa dalībnieki: Konkursā piedalās izglītības programmu Pūšaminstrumentu spēles, Sitaminstrumentu spēles, Stīgu instrumentu spēles un Taustiņinstrumentu spēles Akordeona spēles audzēkņi, kuri nav mācījušies izglītības programmās Taustiņinstrumentu spēle Klavierspēle un Vokālā mūzika Kora klase Klavieres.
Konkursa nolikums >>>

III Starptautiskais jauno ģitāristu konkurss DOLCE CHITARRA
Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola rīko konkursu mūzikas skolu un vidusskolu Izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle – Ģitāras spēle audzēkņiem.
Norises vieta un laiks: 2019. gada 5. martā Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas kamerzālē (Kandavas ielā 2A, Daugavpils, LV-5401, Latvija).
Konkursa dalībnieki: Dienvidlatgales un Aukštaitijas reģiona, kā arī citu reģionu, valstu mūzikas skolu un vidusskolu audzēkņi.
Konkursa nolikums >>>

IX Starptautiskais Brāļu Mediņu jauno pianistu konkurss
Konkursu organizē Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skola sadarbībā ar Atbalsta fondu „Muzicējam kopā ar draugiem”.
Norises vieta un laiks: 2019. gada 9. martā Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolā Rīgā, Kronvalda bulvārī 8.
Konkursa dalībnieki: Konkursā var piedalīties jaunie pianisti vecumā līdz 18 gadiem.
Konkursa nolikums >>>

IV Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu audzēkņu klavieru duetu un mazo kameransambļu konkurss - festivāls
Konkurss notiek četrās ansambļu kategorijās: klavieru dueti (trio); instrumentālie kameransambļi ar klavierēm; viendabīgie kameransambļi (ne vairāk kā 5 dalībnieki ansamblī); jauktie kameransambļi (ne vairāk kā 5 dalībnieki ansamblī).
Norises vieta un laiks: 2019. gada 22. martā Nīcas kultūras nama Baltajā zālē (Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV3473).
Konkursa dalībnieki: profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmu 2. – 9. klašu audzēkņi, kuri tiek vērtēti trijās vecuma grupās.
Konkursa nolikums >>>


V Vieglās un džeza mūzikas ansambļu konkurss "Rojas ritmi 2019"
Konkursu rīko Rojas Mūzikas un mākslas skola un atbalsta Rojas novada dome. Norises vieta un laiks: 2019. gada 6. aprīlī Rojas Kultūras centrā (Roja, Rojas novads, Zvejnieku iela 5).
Konkursa dalībnieki: bērnu un jauniešu ansambļi tikai no profesionālās ievirzes izglītības iestādēm (mūzikas skolas) vecumā līdz 18 gadiem.
Konkursa nolikums >>>

Jura Jurjāna XXI Starptautiskais konkurss “Jaunais mežradznieks” 2019
Konkursu rīko PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” Emīla Dārziņa mūzikas skola, Kultūras un izglītības atbalsta biedrība “Domā! Radi! Dari!”, Ērgļu novada dome.
Norises vieta un laiks: 2019. gada 24.-26.aprīlī Ērgļu Tautas nama Lielajā zālē.
Konkursa dalībnieki: A grupa – kuri dzimuši 2007. gadā un jaunāki, B grupa – kuri dzimuši 2005. un 2006. gadā, C grupa – kuri dzimuši 2003. un 2004. gadā, D grupa – kuri dzimuši 2000., 2001. un 2002. gadā.
Konkursa nolikums >>>


Bērnu kora dziesmu jaunrades konkurss "Kas mēs bijām, būsim, esam"
Šis nolikums nosaka kārtību, kādā notiek dziesmu jaunrades konkurss “Kas mēs bijām, būsim, esam” bērnu koru izpildījumam a cappella (bez pavadījuma) no 2016. - 2019. gadam. Konkursa mērķi: veidot dzejnieka Ausekļa 170. dzimšanas dienas svētku repertuāru, rosināt jaunos komponistus radīt saturīgas, latviskas dziesmas korim, veicināt Latvijas mūzikas skolu bērnu koru attīstību. Konkursu rīko un finansē Alojas novada dome.
Konkursa darbu iesniedz Alojas novada domē ar pasta sūtījumu līdz 31. janvārim (pasta zīmogs):
2017. gadā – oriģināldziesmu;
2018. gadā - latviešu tautas dziesmas apdari;
2019. gadā – oriģināldziesmu.
Konkursa nolikums >>>